Alt du trenger å vite om norsk energisektor

Tema

Temaartikkel - TEST

Fremtidens teknologier

Utviklingen av Norge til en energinasjon startet for over hundre år siden. Først gjennom å foredle den fornybare energien i elver og fossefall til kraftproduksjon, senere med olje- og gassproduksjon og de enorme inntektene fra sokkelen.
Vannkraften vår |

Norge har 98% fornybar elektrisitet­sproduksjon. Det er unikt i verdenssammenheng. Det moderne Norge ble bygd og industrialisert gjennom at vi klarte å ta i bruk elver og fossefall til kraftproduksjon.Vannkraft er fortsatt bærebjelken i det norske kraftsystemet og Norge er den 7. største vannkraftprodusent i verden.

Vannkraften vår

Norge har 98% fornybar elektrisitet­sproduksjon. Det er unikt i verdenssammenheng. Det moderne Norge ble bygd og industrialisert gjennom at vi klarte å ta i bruk elver og fossefall til kraftproduksjon.Vannkraft er fortsatt bærebjelken i det norske kraftsystemet og Norge er den 7. største vannkraftprodusent i verden.

Inntekter fra olje og gass |

Petroleumsnæringen er Norges viktigste næring. Siden oppstarten har petroleumsvirksomheten i Norge gitt en verdiskaping på om lag 14 000 milliarder kroner målt i dagens kroneverdi. 7000 mrd. i inntekter fra olje og gassproduksjon spares til fremtidige generasjoner. Bli med en tur ut på sokkelen.

Inntekter fra olje og gass

Petroleumsnæringen er Norges viktigste næring. Siden oppstarten har petroleumsvirksomheten i Norge gitt en verdiskaping på om lag 14 000 milliarder kroner målt i dagens kroneverdi. 7000 mrd. i inntekter fra olje og gassproduksjon spares til fremtidige generasjoner. Bli med en tur ut på sokkelen.

Havbunnsmineraler |

Det legges nå til rette for en ny næring som kan bidra til fremtidig verdiskaping fra havet: utvinning av havbunnsmineraler. Her tas det prøver av havbunnsmineraler. Mineralene på havbunnen vår er viktige for fremtidens teknologier og brukes i alt fra mobiltelefoner, vindmøller, elektriske biler til solcellepaneler. Videoklipp: Oljedirektoratet, Universitetet i Bergen og Swire Seabed.

Havbunnsmineraler

Det legges nå til rette for en ny næring som kan bidra til fremtidig verdiskaping fra havet: utvinning av havbunnsmineraler. Her tas det prøver av havbunnsmineraler. Mineralene på havbunnen vår er viktige for fremtidens teknologier og brukes i alt fra mobiltelefoner, vindmøller, elektriske biler til solcellepaneler. Videoklipp: Oljedirektoratet, Universitetet i Bergen og Swire Seabed.

Vannkraft |

Hvordan kan vi ta vannet i bruk som kraft? Energisenteret forklarer hvordan vi kan demme opp, bruke vannkraften og hvordan vannkraften er fornybar.

Vannkraft

Hvordan kan vi ta vannet i bruk som kraft? Energisenteret forklarer hvordan vi kan demme opp, bruke vannkraften og hvordan vannkraften er fornybar.